Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Dalrack ( 2 Trò chơi) nhiều 

 


14800
3/5, tổng số phiếu: 1  
Mô tả/ kiểm soát: từ bức tường: gạch lá thư thả ở những nơi chính xác để tạo thành từ. phù hợp được thực hiện trong bốn hướng. ba gạch đặc biệt tồn tại: gạch không matchable đó sẽ cản trở việc phù hợp. gạch lá thư ngẫu nhiên. bom gạch sẽ tiêu diệt tất cả các viên gạch theo hình thập tự giá
gạch bỏ lá thư ở những nơi chính xác để tạo thành từ. phù hợp được thực hiện trong bốn hướng. ba gạch đặc biệt tồn tại:-không-matchable gạch đó sẽ cản trở việc kết hợp ngẫu nhiên bom thư gạch gạch sẽ tiêu diệt tất cả các viên gạch theo hình thập tự giá
từ trò chơi, Tetris trò chơi, puzzle trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES