Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: CalculatorGames ( 1 Trò chơi) nhiều 

 


16583
3/5, tổng số phiếu: 1  
Mô tả/ kiểm soát: từ smith: điểm số điểm bằng cách sắp xếp các chữ cái để đánh vần các từ. kéo và thả các chữ cái để đánh vần các từ, mỗi chữ cái có giá trị điểm của nó được in bên cạnh nó. từ phải có ít nhất ba ky tự. nếu từ này được nhiều hơn 6 ký tự dài điểm thưởng được trao. gạch màu xanh tăng gấp đôi giá trị của một từ và ngói đỏ nhân giá trị của năm! nếu bảy gạch hoặc ít hơn vẫn còn trên lưới điện được nạp lại và điểm thưởng được trao. xem bạn có thể làm cho điểm số cao! click chuột để bắn, sử dụng chuột để di chuyển

hộp trò chơi, từ trò chơi, gải trò chơi, điểm trò chơi, tiền thưởng trò chơi, điểm trò chơi, máy tính trò chơi, bảng trò chơi, puzzle trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES