Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Rbakker ( 39 Trò chơi) nhiều 

 


23082
4/5, tổng số phiếu: 3  
Mô tả/ kiểm soát: con gà: mát game nếu bạn là một aimer tốt! klok trong màn hình và hướng dẫn trứng của mình vào giỏ hàng tiếp theo! nếu bạn bấm vào đúng thời điểm bạn sẽ di chuyển lên. không thể là một kẻ ngốc và thả trứng của bạn! click vào màn hình khi bạn nghĩ rằng đó là thời gian để làm cho bước nhảy lớn. cố gắng để có được con đường lên. sử dụng lực lượng - sử dụng cách của gà! sử dụng chuột để di chuyển

kỹ năng trò chơi, gà trò chơi, tốc độ trò chơi, trứng trò chơi, Mục đích trò chơi, Trò chơi đặc trưng, trò chơi hành động, bảng trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES