Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Sanker ( 99 Trò chơi) nhiều 

 


22635
4.2/5, tổng số phiếu: 5  
Mô tả/ kiểm soát: cuộc đấu tranh lớn: đây là một trò chơi chiến đấu funny vào chúng ta chính trị. 1) trái mũi tên: để di chuyển trái 2) mũi tên phải: di chuyển phải 3) mũi tên lên: nhảy 4) xuống arrow: crouch 5) là: punch 6) s: lên đấm 7) d: kick 8) không gian: khối 9 ) xuống arrow + d: đất đá 10) trái arrow + a: vòng đá 11) bên phải mũi tên + a: mạnh punch 12) trái arrow + d: nhảy kick 13) bên phải mũi tên + d: nhảy kick 14) x: đặc biệt tiền thưởng hành động. nhảy: lên, phong trào: các phím mũi tên

chính trị trò chơi, american trò chơi, Trò chơi đặc trưng, trò chơi hành động, trò chơi chiến đấu,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES