Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Faisal007 ( 6 Trò chơi) nhiều 

 


16305
4/5, tổng số phiếu: 2  
Mô tả/ kiểm soát: sudoku thách thức: mục đích của câu đố là để nhập một chữ số 1-9 trong mỗi tế bào của một lưới 9x9, tạo thành lưới 3x3 phụ, bắt đầu với các chữ số khác nhau được đưa ra trong một số tế bào. mỗi hàng, cột, và lưới điện phụ phải có chỉ có một thể hiện của mỗi chữ số. 1. điền vào lưới điện nên mỗi hàng, mỗi cột, và mỗi hộp 3x3 chứa các chữ số từ 1 đến 9 không trùng lặp. 2. bạn sẽ nhận được một câu đố ngẫu nhiên và có một và chỉ một giải pháp. 3. thời gian bạn tiêu thụ trong việc giải quyết câu đố sẽ được điểm số của bạn (thấp nhất là tốt nhất). click chuột để bắn, sử dụng chuột để di chuyển

thách thức trò chơi, sudoku trò chơi, bảng trò chơi, khác trò chơi, puzzle trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES