Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Jan09 ( 25 Trò chơi) nhiều 

 


9992
3/5, tổng số phiếu: 1  
Mô tả/ kiểm soát: câu đố hàng - nhà thờ: sử dụng chuột để kéo các cột hoặc các hàng gạch để lấy lại hình ảnh ban đầu, sử dụng chuột để kéo các cột hoặc các hàng gạch để lấy lại hình ảnh ban đầu. click chuột để bắn, sử dụng chuột để di chuyển

trao đổi trò chơi, nhà thờ jigsaw puzzle trò chơi, hàng trò chơi, jigsaw puzzle,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES