Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: C0rben ( 4 Trò chơi) nhiều 

 


18160
4/5, tổng số phiếu: 2  
Mô tả/ kiểm soát: tôi lĩnh vực: đối tượng của trò chơi là để xóa một bãi mìn trừu tượng mà không làm nổ một quả mìn. click vào vòng tròn cho sự chuyển đổi rõ ràng + click => nhấp chuột đơn giản mỏ cờ => ẩn mỏ

mỏ trò chơi, vét thủy lôi trò chơi, puzzle trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES