Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Cengizturk ( 0 Trò chơi) nhiều 

 


 • :Tìm và bấm
 • 10982
  3/5, tổng số phiếu: 2  
  Mô tả/ kiểm soát: thương gia tàu đối tượng ẩn
  giữa các đối tượng đang được xếp hàng theo một cách phức tạp trong các con tàu buôn. chúng tôi đang cố gắng để tìm ra bảy hay mười mặt hàng được tuyên bố từ chúng tôi. tiến bộ, bạn đã tìm thấy 7 hoặc 10 bản ghi. bạn cũng có thể đạt được điểm thêm bằng cách tìm kiếm 7 đồng tiền rải rác xung quanh. Trò chơi bao gồm bốn phần khác nhau và bạn sẽ có thể nhìn thấy tổng số điểm của bạn ở cuối của trò chơi
  ẩn đối tượng trò chơi, tìm kiếm trò chơi, puzzle trò chơi,

  Trò chơi đặc trưng

  Tương tự trò chơi

  SOCIAL GAMES