Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Emanuelq ( 8 Trò chơi) nhiều 

 


16179
4/5, tổng số phiếu: 2  
Mô tả/ kiểm soát: toán tấn công - sự trả thù của những con số: tìm các cặp vợ chồng giữa các số và các hoạt động. chứng minh tâm trí của bạn với trò chơi này. bạn cần phải được nhanh chóng và thông minh để đánh bại thời gian! Mục tiêu chính của trò chơi là rõ ràng tất cả các phần việc tìm kiếm các hoạt động hợp lệ. điều này bạn cần: 1 - chọn a. số 2 - chọn (+,-,/ nhà điều hành,%). 3 - chọn b. số 4 - chọn kết quả. lưu ý: nếu bạn nghĩ rằng hoạt động là chính xác, nhấn nút "yes". nếu bạn muốn hủy bỏ, nhấn nút "không"

toán học trò chơi, bộ nhớ trò chơi, số trò chơi, Ngoài ra trò chơi, phân chia trò chơi, puzzle trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES