Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Bram12 ( 137 Trò chơi) nhiều 

 


12346
3/5, tổng số phiếu: 1  
Mô tả/ kiểm soát: tình yêu lỗi: trò chơi đố, bạn có 20 phút để chuyển tất cả các lỗi vào lòng. nếu bạn thực hiện một nhóm 4 của các lỗi tương tự, họ được chuyển vào lòng. bạn có thể di chuyển lỗi (hàng hoặc cột) vào chỗ trống. sau 16 lượt ngẫu nhiên một số trái tim trở thành lỗi một lần nữa. sử dụng chuột di chuyển

kết hợp trò chơi, lỗi trò chơi, nhóm trò chơi, puzzle trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES