Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Slideth3 ( 23 Trò chơi) nhiều 

 


12789
3/5, tổng số phiếu: 1  
Mô tả/ kiểm soát: đèn: có được quyền kết hợp và chuyển đổi tất cả các đèn trên lưới điện càng nhanh càng tốt. bằng cách sử dụng đèn nhấp chuột. nhấp chuột vào một ánh sáng sẽ chuyển đổi ánh sáng bên cạnh một trong những bạn chỉ cần nhấn hoặc trên hoặc tắt. nếu họ, họ sẽ tắt, và ngược lại. bằng cách nhấn vào trình tự chính xác, cố gắng để biến tất cả các đèn vị trí off. gợi ý: bạn sẽ không bao giờ phải nhấn cùng một ánh sáng nhiều hơn một lần! click chuột để bắn,

não trò chơi, cổ điển trò chơi, đồ chơi trí tuệ trò chơi, đào tạo não trò chơi, đèn trò chơi, bảng trò chơi, khác trò chơi, puzzle trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES