Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Tonypa ( 26 Trò chơi) nhiều 

 


13836
3/5, tổng số phiếu: 1  
Mô tả/ kiểm soát: hop và chọn đá: hop để chọn những viên đá từ hội đồng quản trị. lần lượt từng số ngẫu nhiên của hoa bia được đưa ra. bạn có thể di chuyển theo 4 hướng lâu bạn kết thúc tại chỗ miễn phí. điểm mà bạn đã di chuyển trên bị đóng cửa. thu thập tất cả những viên đá từ hội đồng quản trị để di chuyển lên cấp độ tiếp theo. nếu bạn gặp khó khăn và không thể di chuyển, các điểm khép kín được giải phóng, nhưng số lượng di chuyển giải phóng là hạn chế. chạy ra khỏi di chuyển và trò chơi của nó trên. sử dụng chuột di chuyển

nhảy trò chơi, bảng trò chơi, khác trò chơi, puzzle trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES