Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Tenko ( 9 Trò chơi) nhiều 

 


13385
4.5/5, tổng số phiếu: 4  
Mô tả/ kiểm soát: guessix 2 - đối tượng trong không gian: guessix - các trò chơi ước tính nổi tiếng, nhưng thời gian này trong không gian. Mục tiêu của sự hoàn hảo!
đoán có bao nhiêu đối tượng mà bạn nhìn thấy trên màn hình và nhập vào con số đó bằng cách nhấp vào các hộp số ba nằm trên thanh thấp hơn. dự đoán chính xác hơn của bạn, những điểm khác bạn sẽ kiếm được.
vui vẻ trò chơi, đoán trò chơi, đồ chơi trí tuệ trò chơi, văn phòng trò chơi, độc đáo trò chơi, khác trò chơi, puzzle trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES