Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Atomiccicada ( 3 Trò chơi) nhiều 

 


12167
3/5, tổng số phiếu: 1  
Mô tả/ kiểm soát: lưới 2: lưới 2 là một trò chơi đố mới từ nguyên tử con ve sầu studios.extend các nguồn năng lượng cho toàn bộ lưới điện bằng cách quay glyphs để glyph từng có quyền lực và tất cả các kết nối được sử dụng, nhưng bạn phải làm tất cả những điều này trong khi tung hứng hai xung đột bộ quyền lực có thể kết nối! bất kỳ glyph với sức mạnh có thể được xoay trái và phải bằng cách nhấn vào ở hai bên của nó. trong mỗi câu đố, kết nối sức mạnh từ việc cung cấp điện phát sáng để tất cả các glyphs. tất cả các glyphs phải có quyền lực, hai nguồn năng lượng không có thể vượt qua, và tất cả các kết nối phải được sử dụng để hoàn thành mỗi câu đố. sử dụng chuột di chuyển

vui vẻ trò chơi, thách thức trò chơi, lưới trò chơi, nguyên tử trò chơi, puzzle trò chơi, trò chơi chiến lược,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES