Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Xodo ( 265 Trò chơi) nhiều 

 


44915
3.3/5, tổng số phiếu: 68  
Mô tả/ kiểm soát: FreeCell solitaire: di chuyển tất cả các thẻ cho các nền tảng (quyền đầu cọc). thẻ nền tảng phải có phù hợp với thứ tự tăng dần. bạn có thể đặt một thẻ để thẻ hoạt cảnh (giữa đống) nếu đống hoạt cảnh là trống rỗng, hoặc nếu thẻ là một trong những điểm nhỏ hơn so với thẻ hàng đầu và họ có màu sắc khác nhau. bạn có thể đặt bất kỳ thẻ cho các tế bào (nơi trên trái).

ẩn sỉ trò chơi, Freecell trò chơi, bảng trò chơi, thẻ trò chơi, khác trò chơi, puzzle trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES