Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Davedkg ( 40 Trò chơi) nhiều 

 


68064
3.0/5, tổng số phiếu: 119  
Mô tả/ kiểm soát: solitaire freecell game: một trò chơi di động miễn phí, giống như trò chơi solitaire nhưng với sự khác biệt nhỏ
mục đích của trò chơi này là để di chuyển tất cả các thẻ cho nền tảng (vị trí bên phải). bạn sẽ có 8 đống mở thẻ hoạt cảnh để bắt đầu với. các cọc móng phải được xây dựng từ thẻ của cùng một thích hợp và thứ tự tăng dần. bạn có thể di chuyển một thẻ để một đống hoạt cảnh chỉ khi cọc là trống rỗng, hoặc nếu thẻ hàng đầu tại cọc là một trong những điểm lớn hơn và có màu sắc tương tự như các thẻ bạn muốn đặt. bạn có thể đặt một thẻ cho bất kỳ trong bốn tế bào (trên bên trái vị trí). các bạn hoàn thành nhanh hơn bạn có số điểm cao hơn
ẩn sỉ trò chơi, thẻ trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES