Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Vgjhav ( 86 Trò chơi) nhiều 

 


18281
4/5, tổng số phiếu: 3  
Mô tả/ kiểm soát: sự khác biệt trung tâm thành phố (tại chỗ các trò chơi khác biệt): trung tâm thành phố đã thay đổi rất nhiều từ những ngày thơ ấu của bạn. nó là như nhau, nhưng nó là khác nhau. đi bộ xuống các đường phố cũ tốt và xem nếu bạn có thể nhận ra sự khác biệt giữa sau đó và bây giờ. click chuột để bắn, sử dụng chuột để di chuyển

tìm thấy sự khác biệt trò chơi, puzzle trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi


SOCIAL GAMES