Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Xodo ( 265 Trò chơi) nhiều 

 


26364
3.5/5, tổng số phiếu: 19  
Mô tả/ kiểm soát: con quỷ solitaire: di chuyển tất cả các thẻ cho các nền tảng (góc trên bên phải) cọc móng phải được xây dựng với thẻ của cùng một bộ và theo thứ tự tăng dần, bao bì từ k cần thiết nếu. cọc hoạt cảnh (thẻ dưới đây là nền tảng) phải được xây dựng ở các màu sắc xen kẽ và thứ tự giảm dần, từ một gói k nếu cần thiết.

ẩn sỉ trò chơi, bảng trò chơi, thẻ trò chơi, khác trò chơi, puzzle trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES