Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Megazorb ( 45 Trò chơi) nhiều 

 


15260
4/5, tổng số phiếu: 2  
Mô tả/ kiểm soát: bunny lực quốc phòng: lưu Phục sinh từ người ngoài hành tinh! người ngoài hành tinh đang cố gắng để làm hỏng Phục sinh do bốc hơi các thỏ Phục sinh. như là một phần của lực lượng quốc phòng thỏ bạn phải giúp vận chuyển thỏ từ thị xã đến thị xã, cung cấp trứng Phục sinh, trên tàu bunny lực lượng đặc biệt quốc phòng, trong khi bảo vệ chúng khỏi spoilsports khó chịu người nước ngoài.
chỉ đơn giản là bắn người ngoài hành tinh và up sức mạnh. bắn đến nhiều và súng của bạn sẽ bị nóng quá (xem thanh ở phía trên của màn hình) bảo vệ thỏ của bạn từ người ngoài hành tinh
trứng trò chơi, con thỏ trò chơi, Phục Sinh trò chơi, trò chơi hành động,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES