Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: K2xL ( 7 Trò chơi) nhiều 

 


45002
4.3/5, tổng số phiếu: 37  
Mô tả/ kiểm soát: boomshine game: có rất nhiều cấp, ở mỗi cấp có số lượng nhất định orbs, bạn phải bấm vào bất cứ nơi nào trên màn hình để tạo ra phản ứng dây chuyền để ít nhất là yêu cầu số orbs nổ, nếu bạn thành công bạn tiến tới cấp độ tiếp theo
tạo ra phản ứng dây chuyền bằng cách bấm vào một nơi mà nó nhiều khả năng gây ra một vụ nổ lớn hơn, cẩn thận quan sát sự chuyển động của orbs, nếu orbs được di chuyển ra khỏi một điểm thì có nhiều khả năng là họ sẽ lan truyền lửa
vui vẻ trò chơi, vụ nổ trò chơi, nguội trò chơi, kiếm vật gì trò chơi, Trò chơi đặc trưng, trò chơi hành động, puzzle trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES