Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Bbstudios ( 3 Trò chơi) nhiều 

 


18381
4/5, tổng số phiếu: 6  
Mô tả/ kiểm soát: Sâu cuốn sách: các mrs thư ác. Sâu cuốn sách đang cố gắng để tiếp nhận các trường học và ngừng mùa hè xảy ra. các loại mr. troll sẽ giúp ngăn lại.
như mr. troll bạn phải tránh những cuốn sách bằng mọi giá và thu tiền để trả cho một giáo viên mới. sử dụng nền tảng để nâng mr. troll trong không khí
sâu trò chơi, bài hợp ca trò chơi, trò chơi hành động,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES