Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Toinev ( 6 Trò chơi) nhiều 

 


15112
3/5, tổng số phiếu: 3  
Mô tả/ kiểm soát: khối x: làm cho các kết hợp cùng màu. không kết hợp? sơn một khối từ các hướng dẫn kiểm kê của bạn: - giữ nút chuột xuống để làm cho các kết hợp. - Kết hợp đã được theo một hướng, bạn không thể quay trở lại hơn một khối đã được kiểm tra. - Khi có một biểu tượng sơn kết hợp của bạn, hàng tồn kho của bạn điền vào với màu sắc này. bạn có thể sử dụng cho những bức tranh hơn bất kỳ khối nào bạn chọn. - Lớn hơn kết hợp = cao điểm! click chuột để bắn, sử dụng chuột để di chuyển

điểm cao trò chơi, khối trò chơi, sơn trò chơi, kết hợp trò chơi, bảng trò chơi, puzzle trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES