Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: Oiloid ( 2 Trò chơi) nhiều 

 


16335
4/5, tổng số phiếu: 2  
Mô tả/ kiểm soát: 1 game Astro bash: objcetive là tấn công kẻ thù để tồn tại trong không gian bên ngoài, ở đó sẽ được nhiều cấp độ và nhiều kẻ thù
q sử dụng tháp pháo đẻ trứng (nếu có), e để kích hoạt khiên tháp pháo (nếu có), để tắt âm thanh m trò chơi, trò chơi p để tạm dừng, r để loại bỏ các tiểu hành tinh, w để kích hoạt lá chắn (nếu nâng cấp), con chuột để di chuyển và nhấp giết họ
không gian trò chơi, tiểu hành tinh trò chơi, sự sống còn trò chơi, bên ngoài không gian trò chơi, trò chơi hành động, trò chơi chiến lược,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES