Embed ngẫu nhiên trò chơi phát triển: 1888games ( 5 Trò chơi) nhiều 

 


14992
3.5/5, tổng số phiếu: 2  
Mô tả/ kiểm soát: bảng chữ cái bắt: mục tiêu của cấp độ này là nhấp vào abcd khác nhau. lỗi trong trình tự, đảo ngược, hoặc ngẫu nhiên. trung bình - mục tiêu của mức độ không gian là để tìm các chữ cái chính xác của mỗi từ được hiển thị trên đầu trang. cứng - mục tiêu của mức độ ao là để tìm các chữ cái chính xác của từng câu được hiển thị trên đầu trang. bạn chuột để click vào các chữ cái khác nhau. click chuột để bắn,

trẻ em trò chơi, bảng chữ cái trò chơi, học tập trò chơi, bảng trò chơi, puzzle trò chơi,

Tương tự trò chơi

Trò chơi đặc trưng

Tương tự trò chơi

SOCIAL GAMES