Advertising


 • זברה מרים זברה מרים: לראות כמה פעמים אתה יכול לתפוס את זברה ב 60 שניות השתמש בחץ מקש לתפוס את הזברה. תנועה: במ
 • לתפוס את ירוק לתפוס את ירוק: עכבר להשתמש לתנועה
 • מרים הגמל מרים הגמל: לראות כמה פעמים אתה יכול לתפוס את הגמל ב 60 שניות השתמש במקש חץ למטה כדי לתפוס את הגמל.
 • אריה מרים אריה מרים: לראות כמה פעמים אתה יכול לתפוס את האריה בתוך 60 שניות להשתמש החץ למטה מפתח לתפוס את האריה
 • חיה מרים חיה מרים: לראות כמה פעמים אתה יכול לתפוס את onca ב 60 שניות להשתמש החץ למטה כדי לתפוס את המפתח onca.
 • תנין מרים תנין מרים: לראות כמה פעמים אתה יכול לתפוס את התנין ב 60 שניות השתמש בחץ מקש לתפוס את התנין.
 • מרים הארנב מרים הארנב: לראות כמה פעמים אתה יכול לתפוס את הארנב ב 60 שניות השתמש במקש חץ למטה כדי לתפוס את הארנב
 • דוב מרים דוב מרים: לראות כמה פעמים אתה יכול לתפוס את הדובים ב 60 שניות השתמש במקש חץ למטה כדי לתפוס את הדוב.
 • לתפוס בועות לתפוס בועות: מתחילים לתפוס בועות קטנות. תנועה עם מקשי החצים. תנועה: במקשי החצים
 • javali מרים javali מרים: לראות כמה פעמים אתה יכול לתפוס את javali ב 60 שניות להשתמש החץ למטה כדי לתפוס את המפתח
 • מרים ג 'ירפה מרים ג 'ירפה: לראות כמה פעמים אתה יכול לתפוס את הג' ירף ב 60 שניות השתמש במקש חץ למטה כדי לתפוס את ה
 • חוטף נקודה חוטף נקודה: לקבל נקודות רבות ככל שתוכל ב 60 שניות. מהלך: מקשי החצים, חץ שמאלה: חץ שמאלה, למטה: למטה,
 • ביצים לתפוס ביצים לתפוס: לתפוס כמו ביצים כמה שאתה יכול. לא נותנים שום טיפה או אתה משוחרר. להעביר את הסל באמצעות
 • alci מרים alci מרים: לראות כמה פעמים אתה יכול לתפוס את alci ב 60 שניות להשתמש החץ למטה כדי לתפוס את המפתח alci
 • פיל מרים פיל מרים: לראות כמה פעמים אתה יכול לתפוס את הפיל ב 60 שניות השתמש בחץ מקש לתפוס את הפיל.
 • הפרדס של סבתא הפרדס של סבתא: היום, וואנג וואנג צריך קצת פירות, כדי לשלוח את חברו הטוב: מיאו מיאו. לעזור לו רק לתפו
 • כדור הימנעות כדור הימנעות

 • 1

  Ad  דומים משחקים
    Editor's Top 10